top of page
laptop

GOOGLE ADS

Google AdWords, Google reklama alebo po novom Google Ads je internetová forma PPC (Pay-Per-Click) reklamy, ktorá patrí medzi najefektívnejšie formy reklamy v súčasnosti.

Google AdWords, Google reklama alebo po novom Google Ads je internetová forma PPC (Pay-Per-Click) reklamy, ktorá patrí medzi najefektívnejšie formy reklamy v súčasnosti.

Reklamy vytvorené v Google Ads sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania  na prvých 4 miestach, a tiež na posledných miestach. To znamená, že Google reklama sa zobrazuje nad výsledkami neplateného (organického) vyhľadávania a aj pod týmito výsledkami. Zo skúsenosti však vieme, že práve prvé 4 inzeráty získavajú najviac preklikov. Ich miera prekliku býva zvyčajne nasledovná :

 • 1. pozícia = 30%

 • 2. pozícia = 14%

 • 3. pozícia = 9%

 • 4. pozícia = 6%

Uvedené hodnoty CTR sú len orientačné. Išlo nám najmä o poukázanie na koreláciu pozícia inzerátu vo vyhľadávaní VS miera prekliku na inzerát.

 Výhody Google reklamy
 • Efektivita – platíte len za návštevníkov, ktorí kliknú na vašu reklamu.

 • Rýchlosť – kampaň môže byť spustená alebo aj vypnutá do 3 minút.

 • Dostupnosť – nakoľko Google nedefinuje minimálny kredit, ktorý je pred spustením kampane potrebné zakúpiť, reklama je dostupná pre malé aj veľké firmy.

 • Regulácia – mediálny rozpočet sa dá regulovať podľa vašich potrieb. Opäť žiadne limity.

 • Cielenie reklamy – podľa, krajiny, jazyka, času, zariadenia, atď.

 • Text reklamy – je možné veľmi rýchlo zmeniť a flexibilne tak reagovať na novo vzniknutú situáciu vo vašom biznise.

 • Merateľnosť – možnosť veľmi presne merať dosah reklamy (počet klikov, počet nákupov, počet odoslaných formulárov, a ďalšie)

AKO FUNGUJE GOOGLE REKLAMA

Nakoľko inzerentov je mnoho a priestor na reklamu obmedzený, pri každom vyhľadávaní v Google vyhľadávači prebieha aukcia, kde vyhráva najvyššia ponuka. Maximálna cena za preklik však nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje výsledky aukcie.

Výpočet pozície reklám sa odvíja od dvoch faktorov:

 • Maximálna cena, ktorú ste ochotný zaplatiť, ak niekto klikne na vašu reklamu.

 • Skóre kvality.

Od čoho závisí skóre kvality?
 • očakávaná miera prekliku na inzerát (CTR)

 • relevancia reklamy (najmä použitie kľúčových slov v reklamnom texte)

 • skúsenosti so vstupnou stránkou (napr. aký je bounce rate vstupnej stránky)

Príklad výpočtu poradia inzerátu v platenej inzerci Google Ads
google ppc
google ppc
meeting

KOĽKO BUDE STÁŤ PREKLIK?

Skutočná CPC = (Hodnotenie reklamy konkurenta / Skóre kvality) + 0,01€

Z praxe však vieme povedať, že na Slovenskom trhu sa cena za preklik, pri priemerne konkurenčných výrazoch pohybuje v intervale od 0,3€ – 1,00€. Vysoko konkurenčné výrazy môžu stáť aj niekoľko eur. To je však najmä pri vysoko konkurenčných odvetviach ako je poisťovníctvo či bankovníctvo.

data
Kedy použiť Google AdWords?

Dovolíme si tvrdiť, že je len veľmi málo prípadov, kedy by sme Google AdWords neodporúčali, najmä ak hovoríme o vyhľadávacích kampaniach.

Google AdWords môže byť tá správna voľba, ak potrebujete zacieliť svoje reklamy na správnych ľudí v správnom čase a na správnom mieste.

Veľkou výhodou tejto formy reklamy je okamžitý prístup k aktuálnym informáciám ako sú napríklad:

 • počet zobrazení reklamy

 • počet klikov na reklamu

 • počet nákupov či odoslaných formulárov na vašom webe

 • spotrebovaný Google kredit a iné…

Ak by ste mali záujem o tento typ reklamy, neváhajte nás kontaktovať.

Aká je cena Google Ads (AdWords) reklamy?

Google je najpoužívanejším vyhľadávačom na Slovensku s podielom približne 99%. Preto niet divu, že sa veľmi dobre darí aj reklame na Googli s názvom Google AdWords alebo po novom Google Ads.

Len pre porovnanie, druhý najväčší vyhľadávač (resp. katalóg) je Zoznam.sk a jeho podiel na vyhľadávaní je menej ako 1%.

S Googlom teda prichádza do každodenného kontaktu väčšina z nás. Dokonca i v bežnej reči sa zaužíval pojem „gúgliť“ ako ekvivalent k hľadaniu informácií. Preto tu vzniká priestor na zobrazovanie platených reklám, ktoré patria k najrelevantnejším na svete. Ako vieme, Google využíva pri vyhľadávacích kampaniach model CPC (cost per click), čo znamená, že za reklamu inzerent platí až vtedy, keď na ňu niekto klikne.

Cena za klik vo vyhľadávacej sieti Google AdWords (Google Ads)

Na úvod treba povedať, že v prípade Google AdWords reklamy neexistuje fixný cenník Google Ads preklikov. Ceny za preklik fungujú na báze aukcie. Pohybujú sa preto na rôznych úrovniach. Môže to byť len 0,10 € alebo aj 0,8€ za klik. Samozrejme existujú aj výnimky, kedy sa cena za preklik môže vyšplhať až na 1 € a viac. Vo všeobecnosti však platí, že ceny preklikov na Slovensku sú v porovnaní so “západom” podstatne nižšie.

Ako funguje systém aukcie v rámci Google AdWords?
Čo ovplyvňuje cenu Google reklamy?
 • Vami nastavená maximálna cena za preklik: Je to možno prekvapujúce, ale v prvom rade je to maximálna cena prekliku, ktorú si nastavíte vy sami. Vyhľadávač Google uprednostňuje tých inzerentov, ktorí sú ochotní zaplatiť viac. Ak zaplatíte vyššiu sumu peňazí, tým sa vaša reklama, pravdepodobne, zobrazí na vyššej pozícii. Prichádzame tak k ďalšiemu faktoru.

 • Skóre kvality: predstavuje odhad kvality kľúčových slov, zobrazovaných reklám a vstupných stránok. Vyššie skóre kvality môže viesť k nižším cenám za preklik a vyšším pozíciám vo vyhľadávaní. Kvalita kľúčových slov je hodnotená stupnicou od 1 (najnižšie SQ) až po 10 (najvyššie SQ). Skóre kvality ovplyvňuje niekoľko faktorov:

  • očakávaná miera prekliknutia (CTR),

  • relevancia reklamy,

  • skúsenosti so vstupnou stránkou.

 • Konkurencia, ktorá inzeruje na dané kľúčové slovo. Čím viac konkurentov inzeruje na rovnaké kľúčové slovo, tým je cena za kliknutie na toto kľúčové slovo vyššia. Ceny za kliknutia podliehajú aukcii zo strany Google Ads, ktorý zapojí reklamu do aukčného systému.

 • Sezónnosť: je veľmi silným faktorom v reklame vo vyhľadávaní, aj keď sa naň často zabúda. Typickým príkladom je obdobie pred Vianocami, kedy narastá dopyt po tovaroch a službách. Vtedy sa inzerenti snažia zobrazovať čo najvyššie vo výsledkoch vyhľadávania, aby získali čo najviac zákazníkov. Keďže je počet pozícií v hornej časti stránky veľmi limitovaný, prirodzene sa zvýši cena za preklik a výsledkom je, že najlepšie pozície obsadia inzerenti, ktorí sú ochotní zaplatiť za preklik najviac.

Príklad kľúčových slov a ceny za preklik:
klucove slovo
Príklad sezónnosti vo vyhľadávaní

Pozrite si, ako vyzeral objem vyhľadávania výrazu “Cestovné poistenie” počas roka 2017/2018:

grafy

Ako môžeme vidieť, výraz “cestovné poistenie” má na Googli najvyššiu vyhľadávanosť počas obdobia letných prázdnin. Preto bude pre inzerentov, ktorí cestovné poistenie predávajú, veľmi dôležité obsadiť čo najvyššiu pozíciu presne počas tohto obdobia.

Pre inzerenta to znamená, že pri tomto výraze bude vysoká konkurencia, a teda aj cena za klik na Google reklamu bude pri letných mesiacoch vyššia ako priemerná CPC, poskytnutá napríklad plánovačom kľúčových slov od Google.

Do ceny môžeme počítať aj províziu špecialistu online reklamy za správu Google AdWords

V prvom rade je potrebné rátať s cenou za úvodné nastavenie kampane (reklamného účtu). Táto suma vo väčšine prípadov nie je fixná. Cenu ovplyvňuje predovšetkým:

 • rozsah kampane,

 • veľkosť web stránky,

 • počet inzerovaných produktov.

 

Cena sa vypočítava podľa odhadovaného času potrebného na nastavenie kampane. Na Slovensku sa môže pohybovať cena práce online marketingového špecialistu alebo digitálnej agentúry na úrovni od 25 € až po 50 € za hodinu práce. Samozrejme, sú aj výnimky, kedy môže byť účtované i viac.

Ďalšou položkou Google reklamy je Google kredit, teda mediálny rozpočet na kampaň, ktorý sa väčšinou stanovuje na mesačnej báze. Kredit si vo väčšine prípadov nabíja klient sám pomocou svojej kreditnej karty (American Express, Mastercard alebo Visa) alebo prevodom na bankový účet.

Mesačná správa kampaní, sa tiež počíta podľa počtu hodín v mesiaci strávených s optimalizáciou, reportingom či konzultáciami, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie a návratnosť investície z reklamných kampaní. Celková cena mesačnej správy kampaní sa tak opäť počíta fixnou sadzbou za hodinu práce vynásobenou počtom predplatených hodín a fixnou hodinovou cenou práce. Vo všeobecnosti sa mesačná správa Google Ads pohybuje v cene od 150€ – 250€, v závislosti od rozsahu prác.

Chceli by ste vedieť koľko by stála reklama pre váš biznis? Požiadajte o bezplatnú konzultáciu.

bottom of page